شما؛ تنش‌ها در خلیج فارس به کجا می‌انجامد؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تنش‌ها در خلیج فارس به کجا می‌انجامد؟

روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ به دو نفتکش در نزدیکی آب‌های ایران در دریای عمان حمله شد. بر اساس گزارش‌ها، کشتی‌ها پس از وقوع انفجار، آتش گرفتند. سخنگویان دولتی ایران این حادثه را 'مشکوک ' توصیف کردند.

موضوعات مرتبط