شما؛ نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز چگونه توقیف شد؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز چگونه توقیف شد؟

چند روز پس از توقیف شدن نفتکش استنا ایمپرو در تنگه هرمز توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران تصاویر و فایل‌های صوتی منتشر شد که جزئیات بیشتری از نحوه توقیف این نفتکش را مشخص می‌کند.