کهکشان راه شیری از قله سبلان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کهکشان راه شیری بر قله سبلان

"حس معنوی بودن در قله سبلان و سکوت، احساس نزدیکی به خدا، زیر میلیاردها ستاره که در آسمان پخش شده و چشمانی که نظاره‌گر این صحنه بود، وصف شدنی نیست. به قول بزرگی ارتفاع قله دلیل موفقیت است، نه توضیح شکست"

این وصف حال سعید است که برای گرفتن عکس از #کهکشان راه شیری بر فراز قله #سبلان تمرینات زیادی انجام داده. عکس‌ها و توضیحات سعید را در این ویدیو ببینید و بشنوید.