به روز شده:  17:12 گرينويچ - دوشنبه 26 اکتبر 2009 - 04 آبان 1388

تست dev 010a -- حذف خواهند شد

اگر همه با هم علیه طالبان (افغانستان.پاکستان . امریکا و حتی ایران)نیرو ی پشتیبانی بفرستند حتما از پس انها بر خواهند امد.امروز پاکستان و افغانستان درگیر این جنگ بوده اند.شاید در اینده طالبان در ایران دست به تروریستی بزنند.

م.ش.م، مشهد

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

  • این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد
  • این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد
  • این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

بزرگ کردن تصویر

این آزمون آزادی 010a است -- حذف خواهد شد

تست dev 010a -- حذف خواهند شد

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.