آزمایش ترجمه ماشینی

با تشکر از اینکه در آزمایش گوگل برای سنجش میزان اینکه ترجمه ماشینی تا چه اندازه قادر است مرزهای زبانی را بشکند، شرکت کردید.

با شرکت کردن در این آزمایش، شما این شرایط را پذیرفته اید:

ترجمه های تولید شده توسط ماشین که به زبان های دیگر ظاهر می شوند، ممکن است به طور کامل دیدگاه شما را منتقل نکند.

بی بی سی این حق را برای خود قائل است که برای افزایش کیفیت ترجمه، ترجمه های ماشینی را بدون مشورت با نویسنده اصلی متن تغییر دهد.

بی بی سی ممکن است نظرات کاربرانی را که به نظر این سازمان نامناسب است و یا ممکن است موجب رنجش شود، حذف کند.

نظرات به طور آگاهانه تحت کنترل قرار دارد و ویراستاری می شوند. هدف ما این است که تا جایی که می شود نظرات را منعکس کنیم، بنابراین سعی کنید نظرات خود را دقیق و کوتاه بیان کرده و از اختصار نویسی و یا استفاده از اصطلاحاتی که به خوبی ترجمه نمی شوند، اجتناب کنید و به ما کمک کنید تا بحث ها را قابل دسترس، بی خطر و قابل قبول برای همگان نگه داریم.

ما از قوانین بی بی سی به عنوان ضابطه اصلی برای انتشار نظرات و یا رد آنها استفاده می کنیم. اگر نظری را دیدید که به عقیده شما نامناسب است، ما را از طریق لینک " از این نظر شکایت کنید" با خبر کنید.

لطفا به ما بگویید که به نظر شما کدام یک از قوانین بی بی سی نقض شده است و ویراستارهای ما تصمیم می گیرند که آیا این نظرات را تغییر دهند یا نه. قوانین کلی و شرایط نقض حریم شخصی بی بی سی نیز اعمال می شوند.