شرایط شرکت در گفتگو درباره جام جهانی

گفتگو درباره جام جهانی، یک برنامه چندزبانه است که با استفاده از مترجم خودکار گوگل انجام می شود. می خواهیم ببنیم که ترجمه ماشینی قادر است موانع زبانی را از میان بردارد؟

با شرکت در این تجربه شما شرایط زیر را می پذیرید:

- مترجم ماشینی ممکن است اظهار نظر شما را به دقت و صحت ترجمه نکند.

- بی بی سی ممکن است هر اظهارنظری را که از دید این رسانه نامناسب یا توهین آمیز باشد، حذف کند.

اظهارنظرها به صورت "واکنشی" (پس از چاپ) ویرایش می شوند. ما تلاش می کنیم تعداد هر چه بیشتر نظرات را منتشر کنیم. بنا بر این، لطفا سعی کنید نظرا خود را به صورت کوتاه بیان کنید.

لطفا از کاربرد اختصارات یا ضرب المثل خودداری کنید زیرا این کلمات به خوبی ترجمه نمی شوند. این کار سبب می شود که بحث ها قابل دسترس و قابل قبولتر باشند.

ما معیارهای موجود در ب خش مقررات بی بی سی (به انگلیسی) را برای چاپ یا رد اظهارنظرها در نظر می گیریم. اگر فکر می کنید اظهارنظری نامناسب است، ما را از آن آگاه سازید، با استفاده از لینک: "از این اظهار نظر شکایت کنید."

لطفا به ما بگویید پیام مورد نظر شما کدامیک از مقررات موجود را نقض کرده است. دست اندرکاران سایت سپس تصمیم خواهند گرفت که آیا این پیام را حذف کنند یا خیر. در این مورد، مقررات کلی بی بی سی و همچنین مقررات مربوط به حفظ اطلاعات شخصی نیز مورد نظر است.