گزارش های نوبت شما را شما بسازید

تیم نوبت شما تصمیم گرفته است با گلچینی از ویدئوهای کوتاهی که شما می فرستید، گزارش‌های چند دقیقه ای بسازد. محور این ویدئوها زندگی روزمره شما است. موضوعاتی مثل، زندگی در شهر یا روستا، سفر، کار و حتی مشکلات روزمره زندگی شما. ویدئوهای انتخابی به جز آنکه در گزارش‌های کوتاهی که می سازیم استفاده می شوند ممکن است در بخش های مختلف برنامه نوبت شما به طور مستقل هم به نمایش در آیند یا در بخش های خبری استفاده شوند و در صورت موافقت از سازنده هم نام برده خواهد شد.

قواعدی که برای ساخت این فیلم‌ها بهتر است رعایت کنید به شرح زیر است:

1. اگر با موبایل فیلمبرداری می کنید از ثبت تصاویر به شکل عمودی اجتناب کنید و در تمام مدت گوشی خود را به صورت افقی در دست داشته باشید.

2. تا حد امکان به سوژه نزدیک شوید و حتی المقدور گوشی یا دوربین کوچک خود را ثابت نگه دارید، حتی می توانید از نرده های خیابان، لبه پنجره یا حتی حاشیه دیوار به عنوان تکیه گاه استفاده کنید و از لرزش بیش از حد دوربین بکاهید.

3. اگر نیاز به توضیح صحنه ها نیست، از توضیح دادن پرهیز کنید و با انتخاب زوایای درست اجازه دهید که تصاویر حرف بزنند.

4. در پایان فیلمبرداری و پیش از خاموش کردن دوربین تاریخ فیلمبرداری را به روز و ساعت اعلام کنید، می توانید نام خودتان را هم اضافه کنید.

5. یک فیلم قابل قبول معمولا از مجموعه ای تصویر دور و نزدیک و خیلی نزدیک ساخته می‌شود. بعد از اینکه از یک نمای ثابت سوژه مورد نظر را فیلمبرداری کردید، اگر امکان پذیر بود نماهای بسته یا نزدیکتر از حاشیه موضوع نیز تهیه کنید.

6. شما ممکن است ایده های بهتری در ارتباط با زندگی روزمره داشته باشید، که لزوما در ارتباط مستقیم با زندگی شهری و سفر و کار و مشکلاتی مثل اعتیاد و گرانی و صف و دادگاه ها نباشد، ما از ایده های جدید شما استقبال می کنیم.

7. به خاطر داشته باشید که هنگام گرفتن فیلم، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار ندهید و قانونی را نیز زیر پا نگذارید. ( شرایط و مقررات را بخوانید)

ویدئوهای خود را از طریق صفحه نوبت شما برای ما آپلود کنید یا اگر از طریق دیگری آنها را می فرستید لینک مورد نظر را برایمان ایمیل کنید.