عکس ها و فیلم های شما از چهارشنبه سوری

حق نشر عکس mehr

شما برای جشن گرفتن آخرین چهارشنبه سال چه رسم و رسومی دارید؟ قاشق زنی، پریدن از روی آتش و "زردی من از تو، سرخی تو از من" خواندن، ترقه و فشفشه بازی، دور هم جمع شدن و آجیل چهارشنبه سوری خوردن، یا رسم و رسوم دیگری مخصوص دیار شما که مردمان نواحی دیگر چندان با آن آشنا نیستند؟هر رسم و رسومی که داشته باشید و هر جای دنیا که باشید، نوبت شما پذیرای عکس ها و فیلم های شما از این مراسم است.

شما می توانید تصاویر خودتان را از طریق این صفحه برای ما بفرستید یا به ما ایمیل کنید: shoma@bbc.co.uk لطفا همراه با تصاویر توضیح دهید که تصاویر مربوط به کجا و چه زمانی هستند.

تصاویر شما را در وب سایت بی بی سی خواهیم گذاشت و در برنامه نوبت شما نشان خواهیم داد.در صورت تمایل نام خود را ذکر کنید تا تصاویر با نام شما پخش یا منتشر شوند.

به خاطر داشته باشید که هنگام گرفتن فیلم، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار ندهید و قانونی را نیز زیر پا نگذارید. ( شرایط و مقررات را بخوانید.)