پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی

تصاویری از مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی در تهران. "بدون نام" ویدئو هایی مختلفی از این مراسم فرستاده که تصاویری از حاشیه های مختلف این مراسم از داخل استادیوم آزادی تا بهشت زهرا را شامل می شود.