پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به احداث تونل گلاب در چهارمحال و بختیاری

ویدئوی ارسال شده توسط محسن از چهارمحال و بخیتاری، با توضیحاتی که خودش بر روی ویدئو داده.