پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت احمدی‌نژاد با تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها

بحث بر سر تفکیک جنسیتی در دانشگاههای ایران، به تفکیک عقیده‌ای در دولت ایران تبدیل شده. با اینکه وزیر علوم بارها از جدایی دخترها و پسرها در دانشگاه‌ها گفته بود، امروز رییس جمهوری ایران با آن مخالفت کرد. محمود احمدی نژاد از این تصمیم انتقاد کرده و آن را غیر عالمانه خوانده. آقای احمدی نژاد همچنین خواستار توقف بازنشسته کردن بی رویه استادان دانشگاها شده. این درحالیست که از زمان روی کارآمدن او اخراج و بازنشستگی های زودرس استادان شدت گرفته. آیا در کابینه اختلاف هست یا ماجرا چیز دیگری است.

اول، گزارشی از مجید خیام دار.