پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش دعای ربنا، اما با صدایی غیر از شجریان

امسال هم زمان افطار دعای ربنا در در شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اما نه با صدا محمدرضا شجریان. پس از سه دهه از پخش ربنای شجریان، روزگذشته صدایی تازه مهمان سفره‌های افطار مردم بود که ربنا را با صدا و لحنی متفاوت اجرا می‌کرد. به نظر می‌رسد که مسوولان مربوطه به این نتیجه رسیده‌اند که بین پخش شدن یا نشدن ربنای شجریان راه سومی پیدا کنند که هم این دعا پخش شود و هم با صدای شجریان نباشد.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.