ده سال پس از حمله آمریکا به افغانستان؛ خاطره ها و مشاهدات شما

حق نشر عکس Reuters

ده سال از آغاز حمله نیروهای آمریکایی و متحدانش به افغانستان می گذرد. در این ده سال، جنگ بر تمامی ارکان زندگی افغان ها تاثیر گذاشته است.

نوبت شما در نظر دارد به مناسب دهمین سالگرد حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان برنامه ویژه ای داشته باشد، شما می توانید خاطره یا تجربه خود را به صورت تصویری ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در این برنامه نمایش داده شود.

شما می توانید از طریق این صفحه ویدیو خود را برای ما بفرستید. همچنین می توانید ویدئوهای خود را به نشانی shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید.