پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزهای برفی در لندن و هلند

دو نفر از بیننده های برنامه نوبت شما تصاویری از حال و هوای روزهای برفی در لندن و هلند برای ما ارسال کرده اند. محمد از لندن و شاه رحیم از هلند.