پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا 'نوبت شما' با تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای پخش می‌شود

لیلا خدابخشی، سردبیر گروه 'اینتراکتیو' و برنامه 'نوبت شما'، درباره علت پخش این برنامه با ۱۰ ثانیه‌ تأخیر و همچنین برخی انتقادهای مخاطبان توضیح می‌دهد.