پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض دانشجویان پزشکی ایران به نتایج آزمون جامع

این ویدیو را فاطمه از تجمع روزهای گذشته دانشجویان پزشکی سراسری ایران در مقابل وزارت بهداشت و درگیری نیروهای حراست با دانشجویان زن معترض فرستاده است. به گفته فاطمه این دانشجویان دو ماه است که به نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی اعتراض دارند.

فاطمه در توضیح اعتراضاتشان نوشته است: "ما جمعی از دانشجویان پزشکی سراسر ایران در مقاطع علوم پایه و پیش کاروزی در آزمون اسفند ۹۰ شرکت نموده‌ ایم. طبق روال گذشته نمره قبولی با احتساب میانگین نمره در کل کشور به طور شناور اعلام می‌گردیده. مثال: درشهریور ۹۰ نمره پایه ۱۰۰بود ولی باتوجه به نتیجه امتحان، نمره ۷۰ قبول اعلام گردید. اما در اسفند ۹۰ در علوم پایه پزشکی، از ۹۱ قبول گردیده. اکنون پس از ۲ ماه تجمع در وزارت بهداشت و نهاد ریاست جمهوری و مجلس، هیچ جوابی نگرفته و ۲۰۰۰ دانشجو به دلیل مردودی دراین آزمون، ۶ ماه تا یک سال از تحصیل محرومیم."