پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آب‌گرفتگی کاخ کوروش در پاسارگاد

فیلم بارش باران و آب‌گرفتگی در کاخ کوروش در پاسارگاد را "م." فرستاده و گفته این ویدیو روز نهم فروردین امسال (1391) گرفته شده است.