پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حریق پژو در شهرک اندیشه

یکی از مخاطبان صفحه نوبت شما ویدیویی از آتش سوزی یک دستگاه پژو در شهرک اندیشه شهریار برای صفحه نوبت شما فرستاده است، او در توضیح کوتاهی درباره این ویدیو نوشته: سوختن پژو 405 در فاز یک شهرک اندیشه".