پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرد و غبار هوا در شیراز

این ویدیو را فرهاد فرستاده و در توضیح نوشته: "چندین روز است که در شیراز اقامت دارم و این شهر زیبا بر اثر سیاست های اشتباه دولت های ایران و عراق به این روز افتاده است. این آلودگی غبار را اکثر شهرهای غربی و مرکز ایران سالهاست که دارند و ساکنین این شهرها در مرض بیماری های گوناگون قرار می گیرند."