پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مه‌گرفتگی دریاچه نئور

این ویدیو را سعید فرستاده و در توضیح نوشته: "این فیلم را از دریاچه نئور در نزدیکی اردبیل گرفتم. در این موقع از سال (۲۵ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) طبیعت اردبیل دیدنی است."