پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابرهای عجیب در آسمان شهری در کانادا

این ویدیو را فرزانه از شهر رجاینا در ایالت ساسکچوان کانادا برای برنامه نوبت شما ارسال کرده است. او در توضیح این پدیده نوشته است: "خوشه‌های سینه‌ای این ابرها معمولا از یخ تشکیل شده‌ است، اما می‌تواند ترکیبی از یخ و آب مایع نیز باشد".