پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجويان ايرانى و افغان در سوريه

این ویدیو را علی سینا از وضع تعدادی از مهاجران افغان و ایرانی در سوریه فرستاده و در توضیح آن نوشته: "ما تعدادى مهاجر افغانستانى و ايرانى هستيم كه در كشور سوريه به سر می بريم و بر اثر ناامنى از خانه هاى خود فرار كرده و از دفتر مركزى سازمان ملل متحد درخواست حمايت كرده ايم ولى به خاطر بى توجهى این سازمان مجبور شديم روزها و شب ها (تقريباً 10 روز) مقابل درب خود سازمان باشيم. با وجود بمباران و تيراندازی ها، دفتر مركزى سازمان ملل متحد هيچ توجه و اقدامى براى حمايت و انتقال ما از كشور سوريه انجام نمی دهد و براى جواب، تنها از كلمه متأسف هستيم، استفاده می كنند."