پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذای یک ایرانی مقابل سازمان عفو بین‌الملل

فرستنده ویدیو: علی

اعتصاب غذای یک ایرانی مقابل سازمان عفو بین‌الملل در لندن، در اعتراض به نبود آزادی مذهبی در ایران و در حمایت از یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی، که در ایران به "ارتداد" متهم شده است.