پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخریب روستای قره‌داغ در اثر زلزله

این ویدیو را که یکی از بینندگان برنامه "نوبت شما" ارسال کرده است، تخریب بخشی از روستای قره داغ استان آذربایجان شرقی را در اثر زلزله (روز ۲۱ مرداد) نشان می دهد.