سفره‌های هفت سین شما

عکس‌هایی از سفره‌های هفت‌سین نوروز ۱۳۹۲ مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی