پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زباله‌ها در بنای تاریخی زیج منیژه

بنای باستانی زیج منیژه در کنار روستایی در نزدیکی سرپل ذهاب در پایین طاق گرا واقع شده است.

بابک که این ویدئو را برای نوبت شما فرستاده است در توضیح آن نوشته است: «متاسفانه به دلیل بی‌مهری مردم و بی‌توجهی مسؤولان، این مکان به محل ریختن و سوزاندن زباله‌های روستاییان تبدیل شده و در خطر نابودی است. این بنای تاریخی آخرین بار در دوران پهلوی بازسازی شده است».

ساکنین روستا به بابک گفته‌اند: «اگر بخواهند زباله‌ها را آنجا نریزند و به ماشین حمل زباله بدهند باید ماهانه مبلغ ۲ هزار تومان پرداخت کنند».