مراسم چهلم قربانیان کویته پاکستان

این عکس‌ها را نورالله از مراسم چلهم کشته شدگان انفجار مرگبار در شهر کویته پاکستان برای نوبت شما فرستاده است. او نوشته که این مراسم در زیر باران شدید برگزار شده و مهمانانی از جاهای مختلف از جمله شهر کراچی در این مراسم شرکت کرده‌اند.