کارناوال دانشجویی در شهر کن در فرانسه

این عکس‌ها را یکی از مخاطبان نوبت شما از یک کارناوال دانشجویی که در شهر کن در فرانسه برگزار شد، برای بی‌بی‌سی فرستاده است.