جشنواره نوروزی در برلین

عکس‌ها از سعید شریفی

"اين جشنواره برای دومين بار است که برگزار می‌شود. اولين جشنواره در سال گذشته با اجرای برنامه‌های هنری و داستان‌خوانی برپا شد. هدف از برگزاری جشنواره نوروز، در مرحله اول، ايجاد فضایی برای هنرمندان جوان ايرانی يا هنرمندان غير ايرانی است که محتوای کاری خود را به هنر ايرانی اختصاص داده‌اند. شناساندن فرهنگ ايرانی و نوروز به جامعه آلمان از جمله هدف‌های اساسی و بلندمدت‌تر این جشنواره است که می‌تواند منجر به رسميت یافتن اين سنت در اين کشور شود."