استقبال مردم از 'بستنی پنج تنی'

رونمایی از یک بستنی "پنج تنی" توسط یک شرکت لبنیاتی در تهران حدود ده هزار نفر را به دامنه های توچال در شمال تهران کشاند. تعدادی از مخاطبان نوبت شما این عکس‌ها را برای نوبت شما فرستادند.