سیزده‌بدر در بوستان ملت رشت

این عکس‌ها را یکی از مخاطبان بی بی سی از سیزده‌بدر امسال در رشت فرستاده است و در توضیح عکس‌ها نوشته است: "بوستان ملت شهر رشت که در گذشته "سیاه باغ" نامیده می شد، امروز ۱۳ فروردین پذیرای تعداد زیادی از مسافران نوروزی بود."