پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیزده بدر امسال در تهران

رضا، یکی از مخاطبان برنامه نوبت شما بی‌بی‌سی فارسی این تصاویر را از حال و هوای شهر تهران در روز سیزدهم فروردین، سیزده بدر امسال تهیه کرده و برای نوبت شما فرستاده است. او می‌گوید زیباترین ماه‌های سال در تهران فروردین و اردیبهشت است و آسمان آبی که کمتر در شهر تهران دیده می‌شود به خاطر خلوت شدن این شهر و سفر رفتن مردم در تعطیلات نوروز بوده است.