جشن بهاره رنگ‌ها در گلاسگو

این مجموعه عکس را حسن نظامیان از جشن هندی هولی یا رنگ‌ها در شهر گلاسگو اسکاتلند برای نوبت شما فرستاده است. او نوشته که این جشن امسال با تاخیر، روز شنبه ۶ آوریل (۱۷ فروردین) در پارک گلن شهر گلاسگو برگزار شده است و صدها تن از مردم با حضور در این جشن به رقص، شادی و رنگ افشانی پرداختند.