طلوع آفتاب بر فراز ابرها

این عکس‌ها را رامین برای نوبت شما فرستاده و در توضیح نوشته است: موقعی که با هواپیما بر فراز کابل در پرواز بودم گرفتم. خورشید در حال طلوع باعث به وجود آمدن رنگی‌ زیبا در آن سوی ابرها شده بود که زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت.