پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'حکایت تهران و خط ویژه اتوبوس‌های تندرو'

این ویدیو را علی برای 'نوبت شما' فرستاده و در توضیح آن نوشته است: "این حکایت تهران و خطوط ویژه اتوبوس های تندروی آن است. اینجا مسئله اعتصاب رانندگان یا کمیابی سوخت نیست؛ داستان ما راجع به خط ویژه اتوبوس تندرو! است. خیابان ولیعصر را که طولاتی ترین و مهم ترین محور شمالی - جنوبی تهران است، به دو نیم تقسیم کرده اند و نصف آن را با کلی هزینه به ایستگاه های اتوبوس تندرو مجهز کرده اند تا شاید در این ترافیک نفس‌گیر، مسافرین را لختی زودتر به مقصد برسانند. ولی چرا از حرکت خبری نیست؟

اینجا هیچ مسافری برای اتوبوس منتظر نمی ماند بلکه اتوبوس ها هستند که برای مسافر صف می‌کشند و تا پر نشوند دل از ایستگاه نمی‌کنند. این حکایت در همه ایستگاه ها تکرار می شود . یک مسیر ۲۰ دقیقه‌ای گاه تا یک ساعت طولانی می شود. شاید در ظاهر کم اهمیت باشد ولی صحبت از اتلاف وقت و پول مسافرین است. زیان‌دیده بعدی ماجرا رانندگان خودروهای شخصی و مسافرین تاکسی‌ها هستند که نیمی از ظرفیت خیابان برای آنها محدوده ممنوعه است و باید ترافیک‌های طولانی را تحمل کنند. در حالی که چند متر آن طرف تر، خط ویژه بی استفاده مانده است..."