یک روز آفتابی در استان کنت، بریتانیا

این عکس‏‏‌ها را علیرضا از استان کنت در بریتانیا برای 'نوبت شما' فرستاده است. او در توضیح عکس‌هایش نوشته است که «ساحل ریوز در شهر ساحلی ویتستابل در استان کنت انگلستان قرار دارد که به خاطر صدف خوراکی‌اش معروف است. مردم این منطقه اغلب در روزهای آفتابی برای پیاده روی، آفتاب گرفتن و پیدا کردن صدف به ساحل می آیند.»