دیدار احمدی‌نژاد از اصفهان

علیرضا عکس‌هایی از دیدار آقای احمدی‌نژاد در ۴ اردیبهشت از اصفهان برای نوبت شما فرستاده است و در توضیح آن نوشته است: «گرچه به نظر می‌رسید میزان استقبال مردم اصفهان به اندازه سال‌های پیش نبود اما نامه‌نویسی برای رئیس‌جمهوری بیشتر از همیشه پرطرفدار بود».