انتظار در آمستردام

این مجموعه عکس را رامین رسولی، یکی از مخاطبان نوبت شما از آمستردام برای نوبت شما فرستاده است. او درباره عکس‌هایش نوشته: "وقتی که در یک روز آفتابی در آمستردام منتظر یکی‌ از دوستانم بودم، متوجه آدم‌های اطرافم شدم که آنها هم مثل من هر کدام به نوعی منتظر چیزی و یا کسی‌ بودند. این باعث شد دوربین را برداشته و انتظار آنها را ثبت کنم."