سفری به قاهره

این عکس‌ها را رامین در سفری که به قاهره داشته، از این شهر گرفته و برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح عکس‌هایش نوشته است: «تغییر و تحولات مصر هیچ تاثیر خاصی بر زندگی‌ مردم نداشته و این را می‌توان در زندگی روزمره مردم آنجا مشاهده کرد.»