پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حواشی سفر احمدی‏ نژاد به ارومیه

این ویدئو را امیر از ارومیه برای نوبت شما فرستاده است که در آن استقبال مردم این شهر از آقای احمدی‌نژاد را در سفر اخیرش به تصویر کشیده است. او در توضیحی که همراه ویدئو فرستاده نوشته است که طبق مشاهداتش «حدود چهار هزار نفر را از شهرهای اطراف ارومیه برای دیدار آورده بودند.»