پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار محمود احمدی‌نژاد از ساری

این ویدئو را میلاد از دیدار محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران از شهر ساری برای نوبت شما فرستاده است. او نوشته: "آقای احمدی نژاد طبق معمول همیشه با بیشتر از سه ساعت تاخیر در ساعت ۱۲:۲۰ وارد میدان شهدای ساری شد و برای مردم سخنرانی کرد. همیشه محل برگزاری سخنرانی ایشون ورزشگاه متقی ساری بوده که با پیش بینی عدم حضور کافی مردم، این بار در میدان تقریبا کوچک شهدا انجام شد تا کم بودن جمعیت در رسانه‌ها کمتر حس شود. با این تدابیر باز هم جمعیت ناچیزی که به استقبالش رفتند به روشنی مشخص بود و اصلا قابل مقایسه با گذشته نبود."