جشنواره احمق‌ها در بلفاست

عباس این عکس‌ها را از "جشنواره احمق‌ها" برای نوبت شما فرستاده است. "جشنواره احمق‌ها" یک جشنواره خیابانی است که از حدود ده سال پیش در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، هر سال در ماه مه برگزار می‌شود.