مسابقه دو ماراتن در بلفاست

عباس این عکس‌ها را از مارتن بلفاست در ایرلند شمالی برای نوبت شما فرستاده است. او در باره این مسابقه که در ۶ مه برگزار شد، نوشته است جنبه خیریه این مسابقه بیشتر اهمیت داشته و حدود ۱۷هزار نفر در آن شرکت کرده بودند.