پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض دانشجویان تبریز به تغییر تاریخ امتحانات

این ویدیو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فرستاده است و در توضیح آن نوشته: "این تجمع و اعتراض روز دوشنبه 23 اردیبهشت در دانشگاه آزاد تبریز و در اعتراض به تغییر تاریخ امتحانات از تیر ماه به خرداد ماه به دلیل انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. شعار دانشجویان (ما اعتراض داریم به وقت نیاز داریم * دانشجوی با غیرت حمایت حمایت) است."