شکوفه‌های گیلاس در تورنتو

این عکس‌ها را سام از تورنتو برای نوبت شما فرستاده است. او درباره عکس‌ها نوشته : "وقتی‌ صحبت از شکوفه‌‌های گیلاس می‌شود، معمولاً اولین جاهایی‌ که یاد آدم می‌افتد ژاپن و یا شاید واشنگتن دی سی‌ باشد. اما منابع زیاد آب در استان انتاریو کانادا که شهر تورنتو بزرگترین شهر و مرکز آن است، باعث به وجود آمدن یکی‌ از منحصر به فرد‌ترین مناظر طبیعی در جهان شده است. به همین دلیل چه درختان میوه و چه درختان دیگر هیچوقت نیازی به آبیاری مصنوعی ندارند. های پارک در جنوب غربی تورنتو با مساحتی نزدیک به ۱۶۰ هکتار این روزها پر از شکوفه‌‌ درخت‌های گیلاس است."