آبشار راین در سوئیس

این عکس‌ها را رامین از آبشار راین در سوئیس، برای نوبت شما فرستاده است. آبشار راین آبشاری است به پهنای ۱۵۰ متر که از جاذبه های دیدنی کشور سوئیس است.