زلزله بشاگرد

ابراهیم این عکس ها را برای نوبت شما ارسال کرده است. در توضیحاتش نوشته: " این عکس ها مربوط به زلزله ۶.۲ ریشتری ۲۱ اردیبهشت ماه شهرستان بشاگرد و از روستاهای ایرر و کرمستان است." او در مورد میزان تخریب نوشته: " حجم تخریب ها خیلی بالاست، اما به دلیل وقوع پیش لرزه مردم بیرون از خانه ها بودند و به همین دلیل تلفات جانی خیلی کم بوده است."