کارناوال کپنهاگ

جاوید این عکس ها را از کارناوال کپنهاگ دانمارک که روز ١٨ مه برگزار شده برای نوبت شما فرستاده است.