حمله انتحاری در کابل

این عکس‌ها را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از حمله انتحاری در کابل که جمعه سوم جوزا، اتفاق افتاده است، برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح عکس‌ها نوشته: «حمله دیروز در کابل در یک محل بسیار محافظت شده انجام شده و طالبان سه خانه را تصرف کرده بودند. بعد از پایان حمله هر سه خانه کاملا خراب شده بود.»