پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناآرامی‌های سوئد

این ویدیو را ناصر، یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از نا آرامی‌های روزهای گذشته در منطقه رینکبی استکهلم پایتخت سوئد ارسال کرده است. کشته‌شدن یک مرد در هفته گذشته بر اثر شلیک پلیس، به نظر می‌رسد عامل آغاز این شورش ها بوده است. افراد پلیس گفته‌اند این مرد با یک قمه آنان را تهدید به قتل کرده بود. خبرنگار بی‌بی‌سی در استکهلم می‌گوید این شهر هرگز پیش از این چنین شورش‌های جدی به خود ندیده بود و در خارج پایتخت خشونت ها به مناطق دیگر کشیده شده است.